Förlängd Rekrytering

En ”Förlängd Rekrytering” kan erbjudas via vårt systerbolag MedicoRent. En utmärkt tjänst då din head count inte är godkänd än men behov finns. En förlängd rekrytering innebär att man hyr in en kandidat med avsikt att rekrytera över kandidaten när möjligheten uppstår.