MedicoRecs är ett dotterbolag till MedicoRent som är ett uthyrningsbolag. Vi har hittills tillsatt över 200 tjänster på ledningsgrupps-, mellanchefs- och specialistnivå inom främst inom Life Science.

Exempel på kunder:

Janssen-Cilag, Novartis, Mylan, Otsuka, Allergan, Sanofi, Merck, PPD och Novo Nordisk mm.

Hamid Bakhshi, Grundare och Verkställande Direktör samt Sr. Rekryteringskonsult. 

46 (0) 73 85 311 65

hamid.bakhshi@medicorecs.com

– Apotekarexamen, Uppsala Universitet, 1996

– Kvalitetssäkrare, Pharmacia & Upjohn Sverige AB

– Klinisk prövningsledare, Pharmacia Sverige AB

– Gruppchef kliniska prövningar, Pharmacia Sverige AB

– Planeringschef kliniska prövningar, Pharmacia Sverige AB

– CRA Teamledare, Eli Lilly Sverige AB

– CRA Manager, Eli Lilly Sverige AB

– VD och chef kliniska prövningar, PAREXEL Sverige AB

– Delägare och Vice VD, Sr Rekryteringskonsult, Sales Clinical Services Scandinavia AB/SCS Search