Rekryteringsmetod

 1. Val av strategi.
  MedicoRecs huvudsakliga aktivitet består av sökning av specialister. Våra kunders behov och krav ligger till grund för vårt sök och val av tillvägagångssätt. Ibland kan det vara fördelaktigt, till exempel ur försäljningssynvinkel, att offentliggöra det faktum att ditt företag växer. I så fall kan en kombination av sökning och en platsannons (urval) vara ett lämpligt tillvägagångssätt. I andra fall är det endast individuell bedömning inom ett företag som genomförs, ibland utan utomstående kandidater.
  Det förberedande arbetet är nyckeln till framgång. Först gör vi en grundlig analys av företaget och tjänsten på plats tillsammans med de personer som deltar i beslutsprocessen. Efter kundens godkännande skapas ett dokument som distribueras till de sökande.
 2. Identifiering av företagen.
  I detta skede analyserar vi noggrant potentiella målföretag där vi kan hitta lämpliga kandidater för rekrytering. Endast ett begränsat antal företag kommer att väljas.
 3. Sökning av kandidater.
  A) En nära, personlig och regelbunden kontakt med kandidater i vår databas är en viktig del i vårt koncept.
  B) Vi söker även lämpliga kandidater för kundens behov utanför vår kandidatdatabas.
 4. Sökningsperiod.
  Sökningsperioden varar mellan två till fyra veckor. Den här tiden upptas för sökarbete och intervjuer.
 5. Personlig analys.
  Varje kandidat som har valts ut för en intervju med kunden kommer att genomgå en personlig analys, som följs av en utvärdering innan kandidaten introduceras till kunden. Detta tillåter kandidaten att få en bättre förståelse för sig själv och sina möjligheter.
 6. Presentation av de sista kandidaterna.
  Som regel presenteras tre kandidater för kunden.
 7. Kontroll av referenser och utlämning av rekommendationer.
  Som regel kontaktas tre föregående arbetsgivare innan en rekommendation lämnas till kunden. Den här rekommendationen baseras på helhetsintrycket från intervjuer, personlig analys och referenskontroll. Det är viktigt att påpeka att det är alltid kunden som gör det slutliga beslutet gällande val av kandidat. Kandidater som inte väljs kan kandidera för nya tjänster. På så sätt bibehålls relationen till kandidaten.
 8. Uppföljning.
  En uppföljning av kandidaten i sin nya roll görs efter ca tre månader. Uppföljningen är ett viktigt steg för att säkerställa att rekryteringen har varit lyckad, både för kandidaten och för kunden.