Bollplank

Vem vänder du dig till när du vill diskutera viktiga problem som att säkerställa att ditt företag alltid har god försörjning på kvalificerad personal? Eller när du vill diskutera om hur företaget kan använda sig av interna resurser, t ex intern rekrytering inom företaget?

Svaret är ”Bollplank” – en värdefull tjänst som fokuserar på tankar och idéer. En tjänst som vi kan erbjuda våra kunder oberoende av något rekryteringsuppdrag.

Som Bollplank sitter vi tillsammans med Dig som kund i några timmar för att diskutera problem rörande personalfrågor på ett informellt men diskret sätt.

Ämnena kan röra sig alltifrån allmän rekryteringsproblem till problem rörande personalutveckling och ledning eller hur man genomför en lämplig anställningsprocedur.

Vi vill att diskussionen bör sluta i konkreta förslag om åtgärder och aktiviteter som skall vara fördelaktiga för ditt företag och din organisation. Vi erbjuder givetvis viktigt långsiktigt stöd vid både större och mindre organisationsförändringar.