Chef att hyra

”Chef att hyra” skiljer sig från våra traditionella uppdrag på det sättet att här erbjuder vi genom vårt systerbolag – MedicoRent – en tillfällig lösning på ditt behov av ledarskap. I många fall kan en sådan lösning vara ett lämpligt alternativ för både kandidat och kund, som inte behöver göra långsiktiga åtaganden.

Vikarierande Chef servicen kan ibland tjäna som ett förberedande steg i rekryteringsprocessen av en ny chef till en permanent anställning.

T ex kan uppgiften att omorganisera ett företag kräva en viss ledarskapsprofil under en viss period, men när så företaget går in i den normala verksamhetsfasen kan andra kvalifikationer krävas. Således erbjuder vi chefer och ledare för företagets samtliga verksamhetsfaser.